Vragen van ondernemers over Corona

Vragen van ondernemers over Corona

Coronavirus op de werkvloer: hoe pak je dat aan?

Wij geven antwoord op veelgestelde vragen

Met Covid-19 komen we in nieuwe situaties terecht. Als werkgever wilt u natuurlijk weten hoe dat zit als werknemers ziek worden en in quarantaine moeten. En hoe kunt u ervoor zorgen dat bij u het coronavirus niet om zich heen grijpt? In dit blog beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over Covid-19 op de werkvloer.

Moeten mijn werknemers thuiswerken?

In het algemeen bepaalt u samen met uw werknemers waar zij werken, tenzij u een ander advies van de overheid of het RIVM krijgt. Wanneer bij een van uw werknemers het virus is vastgesteld, dan doet de GGD zogeheten contactonderzoek. Dat betekent dat de GGD gaat inventariseren met wie de betreffende werknemer in contact is geweest en of zij ook besmet zijn.

Moet ik het loon doorbetalen?

Als een van uw werknemers ziek is door Covid-19 geldt dit als ziekteverlofdagen. Dat is ook het geval wanneer de werknemer tijdens zijn of haar vakantie vanwege het coronavirus ziek is en daar in quarantaine moet blijven.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Een beroep op werktijdverkorting bij de Rijksoverheid is mogelijk bij het coronavirus. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven die voor (een deel van) het personeel geen werk meer hebben door omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Dit geldt dus ook voor het coronavirus. Let wel: u moet kunnen aantonen dat er tenminste twee weken en naar inschatting maximaal 24 in ieder geval 20% minder werkuren zijn door het coronavirus.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik mijn personeel laten treffen?

Er is nog geen aanleiding om andere maatregelen te nemen dat het advies van het RIVM. De belangrijkste adviezen zijn als volgt:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.

Als u een horecabedrijf heeft is het raadzaam om de hygiƫne maatregelen binnen uw bedrijf nog een keer goed na te lopen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben die wij hier niet beantwoord hebben, dan kunt u contact opnemen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel, of kijken op de website van de KvK.